Module Lịch hẹn

Với Module này, bạn có thể lên lịch các cuộc hẹn với CRM và lên lịch từ các Form bên ngoài trên nhiều Website và quản lý các Cuộc hẹn của bạn một cách dễ dàng, Module được thiết kế để tạo các cuộc hẹn nhanh chóng, dễ dàng liên lạc với các đối tác của bạn và bạn cũng có thể bao gồm nhân viên như người tham dự, tiêu đề cuộc hẹn, mô tả, ngày và thời gian và nhiều tính năng khác.

Nhân viên hoặc Khách hàng của bạn có thể trực tiếp thêm yêu cầu hẹn từ Form vào bất kỳ Website nào của bạn. Các cuộc hẹn có thể được tạo với thời gian bắt đầu và địa điểm cụ thể với tùy chọn bao gồm trong nội bộ, bên ngoài hoặc Khách hàng tiềm năng và cũng bao gồm nhân viên làm người tham dự. Module rất linh hoạt với thiết kế đơn giản đẹp mắt và dễ sử dụng. Cung cấp các tùy chọn dưới dạng form bên ngoài có thể được nhúng (thêm) vào bất kỳ Website nào cho nội bộ, bên ngoài, khách hàng tiềm năng, Email và SMS Thông báo , Tên, Email, Địa điểm, đồng ý cuộc hẹn, hủy cuộc hẹn (Lý do), xác nhận là đã kết thúc và nhiều nhiều tính năng khác sẽ đến trong các cập nhật.

Module này cũng bao gồm tùy chọn bổ sung lịch hẹn gọi điện thoại là tính năng mới trong Lịch hẹn để khách hàng bên ngoài hoặc nhân viên nội bộ có thể đề xuất giờ liên lạc từ Công ty của bạn, bởi vì không phải tất cả khách hàng đều ở cùng Tình, thành phố hoặc Quốc gia với bạn.

Lịch hẹn gọi điện thoại có thể được quản lý từ Quản trị viên hoặc người có trách nhiệm đối với cuộc gọi lại. Có thể được chỉ định để quản lý một cuộc gọi lại riêng lẻ và ghi chú. Tùy chọn này có thể được bật / tắt theo nhu cầu của bạn. Trường tùy chỉnh, theo dõi Email và phản hồi cũng có sẵn cho Lịch hẹn từ phiên bản 1.1.4 và cũng đã hỗ trợ các mẫu thông báo và Email trực tiếp.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA MODULE LỊCH HẸN

 • API lịch Google
 • Gọi lại
 • Yêu cầu gọi lại
 • Gọi lại của người được giao
 • Ghi chú cuộc gọi lại
 • Trường tùy chỉnh
 • Theo dõi email
 • Chuyển đổi thành công việc (có thể liên quan đến Dự án, Hóa đơn, Khách hàng, Dự toán, Hợp đồng, Vé hỗ trợ, Chi phí, Cơ hội kinh doanh và Báo giá)
 • Chuyển đổi thành người chủ động hẹn.
 • Khách hàng với các cuộc hẹn đã hoàn thành có thể thêm đánh giá phản hồi và nhận xét. Nhân viên có thể yêu cầu một phản hồi.
 • Nhúng form (iFrame) vào bất kỳ Website nào của bạn (có thể được thêm vào nhiều Website)
 • Quyền của nhân viên (Chế độ xem chung, Chế độ xem riêng, Chỉnh sửa, Xóa)
 • Thông báo đẩy trực tiếp (Nhắc nhở, Cuộc hẹn mới, Cuộc hẹn bị hủy, Hủy yêu cầu, Cập nhật, Thông báo phản hồi, Thông báo cuộc gọi lại)
 • Bảng điều khiển widget
 • Đồng bộ lịch hẹn hôm nay
 • Tùy chọn để chỉnh sửa cuộc hẹn
 • Tùy chọn để xóa cuộc hẹn
 • Tùy chọn để hủy cuộc hẹn
 • Tùy chọn đặt bộ lọc bảng mặc định
 • Tùy chọn đặt khách hàng để đặt lịch hẹn đăng nhập hoặc trước khi đăng nhập
 • Lịch loại sự kiện
 • Ghi chú cuộc hẹn
 • Các loại cuộc hẹn
 • Tuỳ chỉnh màu sắc lịch loại sự kiện trong khu vực nhân viên và khách hàng
 • Đặt lịch hẹn trực tiếp từ khu vực khách hàng
 • Tổng quan cuộc hẹn
 • Chế độ xem cuộc hẹn chung riêng biệt cho ứng dụng khách với địa chỉ URL công khai bên ngoài (bảo mật với mã hoá đầu cuối và duy nhất)
 • Chế độ xem cuộc hẹn chung dành riêng cho nhân viên nội bộ
 • Chỉ định nhiều nhân viên tham gia
 • Lịch hẹn nội bộ (Danh bạ)
 • Lịch hẹn nội bộ (Cơ hội kinh doanh)
 • Lịch hẹn bên ngoài
 • Biểu mẫu iFrame bên ngoài (Danh bạ)
 • Thông báo SMS và thông báo nhắc nhở
 • Thông báo Email và nhắc nhở Email
 • Thông báo nhắc nhở
 • Gửi lời nhắc sớm
 • Nhật ký truy cập
 • Hẹn lại lịch hẹn (Đánh dấu là Đang thực hiện)
 • Mẫu thư điện tử
  • Lịch hẹn được chấp thuận cho (Nhân viên và người tham dự)
  • Lịch hẹn đã bị hủy bỏ (Nhân viên và người tham dự)
  • Đồng ý với lịch hẹn (Liên hệ)
  • Lịch hẹn đã hủy đến (Liên hệ)
  • Lời nhắc Lịch hẹn đến (Nhân viên và người tham dự)
  • Lời nhắc Lịch hẹn đến (Liên hệ)
  • Cuộc gọi lại được gán cho (Nhân viên)
  • Gọi lại mới (Nhân viên)
  • Phản hồi nhận được cho (Nhân viên)
  • Phản hồi được cập nhật thành (Nhân viên)
 • Mẫu SMS
  • Lưu ý: Đảm bảo rằng tất cả các mẫu SMS của bạn trong Thiết lập -> Cài đặt-> SMS chứa đầy một số nội dung như được nêu trong ví dụ bên dưới hoặc SMS sẽ không được gửi nếu mẫu SMS của bạn trống.
  • Đồng ý hẹn (Danh bạ)
  • Lịch hẹn đã hủy đến (Danh bạ)
  • Lời nhắc Lịch hẹn đến (Danh bạ)
 • Bảng điều khiển Lịch hẹn hôm nay
  • Thêm tiện ích Lịch hẹn ngày hôm nay vào bảng điều khiển của bạn
 • Tất cả các Lịch hẹn của bạn được hiển thị và đồng bộ hóa với lịch của bạn
  • Trực tiếp mở Lịch hẹn từ lịch
  • Tuỳ chỉnh màu sắc.
 • Thao tác ngày giờ linh hoạt
  • Chỉ báo giờ và ngày bận rộn
  • Cũng có sẵn ở dạng bên ngoài
 • Thông báo qua Email và SMS:
  • Gửi thông báo Email và SMS đến người liên hệ / người tham dự khi tạo, đồng ý hoặc chỉnh sửa Lịch hẹn hiện tại
  • Mẫu Email cho các Lịch hẹn
  • Nội dung và Tiêu đề tùy chỉnh
  • Trường tùy chỉnh
  • Phản hồi
  • Gọi lại
  • Tuỳ chỉnh mẫu Email và SMS Ban lãnh đạo
  • Đồng ý Lịch hẹn
  • Hủy hẹn
  • Nội dung HTML thông qua trình soạn thảo TinyMCE trong Mẫu Email
  • Các trạng thái tùy chỉnh cho các trạng thái khác nhau của các Lịch hẹn: Đang chờ trả lời, Đồng ý, Hủy bỏ, Xác nhận, Sắp tới
  • Các trường hợp nhất mẫu, trong các mẫu SMS và Email
  • Liên kết thao tác
 • Bộ lọc bảng
  • Tất cả
  • Đồng ý hẹn
  • Không đồng ý hẹn
  • Đã hủy
  • Đã kết thúc
 • Tìm kiếm trực tiếp Cơ hội kinh doanh
 • Nguồn: Nội bộ (Danh bạ) / Bên ngoài / Khách hàng tiềm năng (Có thể được đánh dấu là Bên ngoài từ CRM bên trong hoặc Liên hệ bên ngoài từ bất kỳ Website nào bạn đã thêm form nhúng)
 • Con trỏ Lịch hẹn ngày đến hạn
 • Con trỏ Lịch hẹn ngày bận rộn (có thể bị vô hiệu hóa)
 • Giao diện Bootstrap đáp ứng