AppTeng CRM có tới 31 Module và các phân hệ tương tác, phù hợp với tất cả các loại hình Doanh nghiệp Việt Nam.

Thống kê nhanh

Bảng thống kê tình hình hoạt động trong Doanh nghiệp.

Biểu đồ mô tả minh hoạ, Thống kê các công việc, nhiệm vụ và Dự án.

Xem nhanh lịch làm việc, doanh thu với các biểu đồ đẹp mắt.

Công việc

Giao việc cho nhân viên, đồng nghiệp hoặc cho chính mình.

5 cấp độ xác định tình trạng công việc.

Nhắc công việc chưa hoàn thành, báo cáo công việc đã hoàn thành….

Cơ hội Kinh doanh

Phễu lọc Cơ hội kinh doanh.

Phân loại cơ hội kinh doanh theo các Trường dữ liệu tuỳ chỉnh.

Và còn nhiều hơn nữa, hãy xem thêm trong bản dùng thử TẠI ĐÂY

Phễu lọc Cơ hội kinh doanh.

Phân loại cơ hội kinh doanh theo các Trường dữ liệu tuỳ chỉnh.

Và còn nhiều hơn nữa, hãy xem thêm trong bản dùng thử TẠI ĐÂY

Chat

Phễu lọc Cơ hội kinh doanh.

Phân loại cơ hội kinh doanh theo các Trường dữ liệu tuỳ chỉnh.

Và còn nhiều hơn nữa, hãy xem thêm trong bản dùng thử TẠI ĐÂY

Doanh thu – Chi phí

Phễu lọc Cơ hội kinh doanh.

Phân loại cơ hội kinh doanh theo các Trường dữ liệu tuỳ chỉnh.

Và còn nhiều hơn nữa, hãy xem thêm trong bản dùng thử TẠI ĐÂY

Báo giá – Dự toán

Phễu lọc Cơ hội kinh doanh.

Phân loại cơ hội kinh doanh theo các Trường dữ liệu tuỳ chỉnh.

Và còn nhiều hơn nữa, hãy xem thêm trong bản dùng thử TẠI ĐÂY

Sản phẩm – Dịch vụ

Phễu lọc Cơ hội kinh doanh.

Phân loại cơ hội kinh doanh theo các Trường dữ liệu tuỳ chỉnh.

Và còn nhiều hơn nữa, hãy xem thêm trong bản dùng thử TẠI ĐÂY

Trường dữ liệu tuỳ chỉnh

Phễu lọc Cơ hội kinh doanh.

Phân loại cơ hội kinh doanh theo các Trường dữ liệu tuỳ chỉnh.

Và còn nhiều hơn nữa, hãy xem thêm trong bản dùng thử TẠI ĐÂY

Hỗ trợ khách hàng

Phễu lọc Cơ hội kinh doanh.

Phân loại cơ hội kinh doanh theo các Trường dữ liệu tuỳ chỉnh.

Và còn nhiều hơn nữa, hãy xem thêm trong bản dùng thử TẠI ĐÂY